Zohar

ZoharKabala māca, ka Visums sākās nevis no atoma vai kādas vēl mazākas daļiņas, bet gan ar Radītāja domu. Šajā radīšanas domā ir ietvera pasaule, kurā katrs cilvēks izbauda pilnīgu laimi un piepildījumu, esot brīvam no jebkāda haosa vai sāpēm. Tas ir tas, ko Radītājs ir vēlējies un paredzējis.

Lai sasniegtu pilnīgu piepildījumu, mums ir nepieciešams sevi attīstīt līdz sasniedzam savu patiesāko būtību. Mūsu domās, sajūtās un rīcībā ir nepieciešams izskaust negatīvo un aizvietot tumsu ar Gaismu.

Tieši šim mērķim visai cilvēcei ir iedota Kabalas mācība un instrumenti – un visvarenākais no visiem instrumentiem ir Zohar.

Visspēcīgakais līdzeklis savienojumam ar Gaismu.

Fiziski Zohar ir grāmata, Bībeles komentāri, kas ir strukturēti kā sarunas starp vairākiem draugiem, dzīves gudriem cilvēkiem un garīgajiem skolotājiem. Tomēr Zohar spēks garīgajā realitātē pārsniedz fiziskās pasaules robežas. Senebreju valodā vārds “Zohar” nozīmē “krāšņums” vai “mirdzums”. Zohar ir spožas garīgās Gaismas neierobežota krātuve. Kā māca Kabala, jau vien Zohar esamība mājās sniedz spēku, aizsardzību un piepildījumu mūsu dzīvēs. Bet, ja mēs skatamies uz oriģinālajiem Zohar tekstiem vai studējam to tulkojumus, tad izveidojas dziļa saikne ar Radītāja Gaismu. Attīstot intimitāti un sapratni par Zohar, padziļinās un paplašinās mūsu apziņa. Mēs garīgi augam un attīstamies. Mēs kļūstam par tiem, par ko mums ir nepieciešams būt, lai sasniegtu prieku un piepildījumu, kuru Radītājs mums ir paredzējis. Zohar ir kā spogulis, kurā mēs redzam savas cerības un nodomus.

Pastāv uzskats, ka Zohar ir vienkārši “vēl viens garīgs teksts” vai arī akadēmiskas studēšanas objekts. Vai arī, ka Zohar ir sarežģīts un pat draudošs. Tomēr tas, ko kāds atrod, ir jau iepriekš noteikts ar mērķi tieši to arī atrast...

Pretstatā iepriekš minētajam, daudzi dižākie cilvēki laika gaitā Zohar tekstos ir atraduši gudrību un apgaismību. Sākot no Pitagora senajā Grieķijā, līdz Izakam Ņūtonam 17. gadsimtā, līdz arhitektiem, fiziķiem un biologiem mūsdienās, Kabalas studenti un Zohar izzinātāji visos laikos ir atklājuši vērtīgu informāciju un piedzīvojuši atklāsmes.

Praktiskajā un personīgajā līmenī Zohar ne tikai atklāj garīgos principus, kas dod norādes mūsu ikdienas dzīvēs, bet tas arī dod spēku šos garīgos principus īstenot. Tas attiecas uz katru mūsu dzīves sfēru, ieskaitot attiecības, mūsu garīgo darbu un pat biznesu un karjeru.

Zohar valoda

Zohar ir uzrakstīts senajā aramiešu valodā, kas ir radniecīga senebreju valodai, jo abās valodās tiek lietoti vieni un tie paši burti. Vēsturiski senebreju valoda bija augstākās kārtas cilvēku saziņas līdzeklis, bet aramiešu valoda bija vienkāršo ļaužu valoda. Zohar uzrakstīšana aramiešu valodā ir arī kā norāde uz to, ka šo Gaismas instrumentu var un ir jālieto visiem cilvēkiem, neatkarīgi no garīgā attīstības līmeņa.

Papildus aramiešu valodas svarīgumam, pat atsevišķi Zohar burti ir ar īpašu nozīmīgumu. Mūsu ikdienas dzīvē esam pieraduši domāt par savas valodas burtiem tikai diezgan nabadzīgā funkcionālā skatījumā. Burtus uztveram kā vienības, kuras mēs liekam kopā, lai izveidotu vārdus, līdzīgi kā no ķieģeļiem mūrējot sienu. Kā par ķieģeļiem tā arī par burtiem mēs domājam praktiskajā nevis garīgajā līmenī – uzskatot tos par maziem, inertiem objektiem, kurus mēs lietojam, lai izveidotu lielākus objektus.

Aramiešu valodas burtus (izmantoti gan aramiešu gan senebreju valodās) ir jāuztver pavisam savādākā veidā. Papildus to funkcionālajai nozīmei kā vārdu veidotājiem, katrs aramiešu burts ir arī kanāls kādai unikālai garīgajai enerģijai – un tas darbojas neatkarīgi no tā, vai mēs zinam, kā burts izrunājas vai kā tas skan kādā vārdā.

Aramiešu valodas alfabēts ir Radītāja dāvana, tieši tā pat kā arī pats Zohar. Šī dāvana ir visai cilvēcei, nevis tikai dažiem, kas zina senebreju vai aramiešu valodas. Pārskatot burtus – tikai ļaujot skatienam slīdēt pār tiem – atveras neierobežotas Gaismas kanāli.

Garīgās enerģijas avots

Zohar ne tikai atklāj un skaidro, tas burtiski sniedz svētību, aizsardzību un labklājību dzīvēs tiem, kas ar to saskaras. Nekas speciāls nav nepieciešams, kā vienīgi cieņa, vēlme, uzticīgas sirds pārliecinātība un atvērts prāts. Zohar mērķis ir piesaistīt Gaismu mūsu dzīvēs, tādejādi sasniedzot pilnīgu piepildījumu. Tapēc Zohar ir mūsu iespēja garīgi transformēties. Dēļ šīs transformācijas pastāv Kabalas mācība un tāpēc Zohar būtu vienmēr jāatrodas mūsu mājās, domās un sirdīs.